www.archive-dk-2013.com » DK » D » DANSKBIBLIOTEKSFORSKNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 26 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Dansk Biblioteksforskning
  Descriptive info: .. Denne Web-side bruger rammer, og din browser understøtter ikke rammer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: øverst
  Original link path: /%C3%B8verst.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: indhold
  Descriptive info: Nordisk Tidsskrift.. for Informationsvidenskab og Kulturformidling.. Om tidsskriftet.. Tidligere.. numre.. Elektronisk skriftserie.. Biblioteksarbejde.. Dansk Biblioteksforskning.. Det Informationsvidenskabelige Akademi.. Fredrik Bajers Vej 7K.. 9220 Aalborg Øst.. Tlf.. 98 15 79 22..

  Original link path: /indhold.htm
  Open archive

 • Title: hoved
  Descriptive info: Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling.. er et peer-reviewet tidsskrift udgivet af Det Informationsvidenskabelige Akademi.. Tidsskriftet ønsker at afspejle bredden i biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning og udvikling, herunder aktuelle og konkrete problemstillinger inden for vidensorganisation, informationssøgning, viden- og dokumenthåndtering, biblioteksudvikling, kulturformidling, videnssociologi, medieudvikling mm.. Tidsskriftets bidragsydere og målgruppe er fagfolk, forskere, undervisere, kursister og studerende ved biblioteker, informationscentre, organisationer, virksomheder, biblioteksskoler og andre undervisnings- og forskningsinstitutioner i Danmark og resten af Norden.. ISSN 1604-7869.. ISSN (online) 1901-1040.. Tidsskriftet har ændret navn til.. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling..

  Original link path: /hoved.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Klik her for at komme til indholdsfortegnelse..

  Original link path: /venstre.htm
  Open archive

 • Title: Profil - Dansk Biblioteksforskning
  Descriptive info: Hvad er Dansk Biblioteksforskning?.. er et peer-reviewet tidsskrift for forskning og udvikling inden for biblioteks- og informationsvidenskab.. Tidsskriftet afløser fra årgang 2005.. ,.. der udkom 1979-2004.. Navneændringen kommer som en naturlig forlængelse af, at tidsskriftet siden december 2003 udgives af Det Informationsvidenskabelige Akademi og ikke som tidligere af en frivillig kreds af ansatte ved Akademiet.. Navneændringen signalerer, at der er tale om et tidsskrift, der nu udgives af den institution, der er hovedansvarlig for dansk biblioteksforskning.. Tidsskriftets formål er fortsat at formidle forskning og udvikling inden for biblioteks- og informationsvidenskab for derigennem at styrke samvirket mellem den danske biblioteksfaglige praksisverden og Det Informationsvidenskabelige Akademi.. Tidsskriftet.. udgiver tre numre pr.. år, både som.. numre med fokus på et bestemt fagligt tema..  ...   fagområder, der afspejler tidsskriftets emnemæssige spændvidde: fra biblioteker og virksomheder, fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, andre nordiske biblioteksskoler og relaterede universitetsinstitutter - alle med interesse for forskning og udvikling inden for informations- og kulturformidling.. Der udvælges to reviewere pr.. artikel.. De vælges efter faglig viden og bedømmer ikke forfattere fra egen institution.. Der foretages desuden gensidig anonymisering mellem forfatter og reviewer.. Redaktionen.. Tidsskriftet bestyres af en redaktionsgruppe bestående af:.. Helene Høyrup.. (ansvarshavende redaktør).. Jette Hyldegård.. Trine Schreiber.. Billedredaktør: Bruno Kjær.. Abonnement/priser.. Et abonnement i Danmark koster 400 kr.. pr.. årgang inkl.. moms og porto.. Tidsskriftet udkommer med 3 numre pr.. årgang.. Enkeltnumre sælges til en pris af 100 -125 kr.. Abonnementer på Biblioteksarbejde fortsætter uændret som abonnementer på Dansk Biblioteksforskning.. Til toppen..

  Original link path: /profil.htm
  Open archive

 • Title: Tidligere udgivelser - Dansk Biblioteksforskning
  Descriptive info: Tidligere numre.. Dansk Biblioteksforskning, 7.. årgang, nr.. 2/3.. 1.. Dansk Biblioteksforskning, 6.. 2-3.. Dansk Biblioteksforskning, 5.. Tema:.. Visioner for forskningsbibliotekernes fremtid.. Hvad er et folkebibliotek?.. Udfordringer, tendenser og perspektiver.. Dansk Biblioteksforskning, 4.. 3.. 2.. Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling.. Dansk Biblioteksforskning, 3.. Udvikling og innovation indenfor indeksering og søgning.. Dansk Biblioteksforskning, 2.. Folkebiblioteket - forandring og innovation.. Dansk Biblioteksforskning, 1.. Domæneanalyse.. Biblioteksarbejde nr.. 70.. Kommunikation og Diskurs.. 69.. Systemer, værktøjer og processer til viden- og dokumentstyring.. Se.. www.. biblioteksarbejde.. dk.. for tidligere numre.. Opdateret 02-05-2012..

  Original link path: /tidligere_udgivelser.htm
  Open archive

 • Title: Elektronisk skriftserie - Dansk Biblioteksforskning
  Descriptive info: Nr.. Hans Jørn Nielsen.. Litteratursiden.. dk.. - Netbibliotek og litterært netmagasin.. Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen.. Hvad bibliotekarer Need2Know.. Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar.. Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck.. Søgning og navigation.. Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger.. Opdateret 27-07-2010..

  Original link path: /E-udgivelser.htm
  Open archive

 • Title: Nr. 2 / 2011
  Descriptive info: Dansk Biblioteksforskning nr.. 2/3, 7.. årgang, 2011.. Indhold.. Forord.. Olof Sundin, Helena Francke og Louise Limberg:.. Practicing Information Literacy in the Classroom.. Policies, Instructions, and Grading.. Johanna Rivano Eckerdal:.. Young women choosing contraceptives.. Stories about information literacy practices related to evaluation and use of information sources.. Maria Viftrup Schneider og Susanne Thrige:.. Studerendes informationspraksis omkring den akademiske opgave.. Lotti Dorthé, Madeleine du Toit og Evaggelia Papia:.. Fallet ”Such a MeSH”.. Problembaserat lärande för informationskompetens.. Jonas Fransson:.. Findability och informationskompetens vid webbnavigation.. Lars Brodersen, Jan K.. Staunstrup, Jørgen Møller og.. Steffen Knak-Nielsen:.. Den rådne  ...   som social platform.. Trine Schreiber:.. Informationskompetence.. Set ud fra to forskellige praksisteorier.. Summaries.. Kolofon.. 7.. 2/3, udgivet november 2011.. ISSN 1604-7869.. ISSN (online) 1901-1040.. © Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl.. Danmarks Biblioteksskole).. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse.. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.. l.. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.. Redaktion:.. Helene Høyrup (ansvh.. ).. Jette Hyldegård.. Redaktør af dette nummer:.. Layout.. : Bruno Kjær.. Illustrationer til dette nummer:.. Jesper Dalgaard.. Opdateret 30-03-2012..

  Original link path: /2011/nr2-3/Nr2-3_2011.htm
  Open archive

 • Title: Nr. 2 / 2008
  Descriptive info: 2, 4.. årgang, 2008.. Tema:.. Forord.. Niels Ole Pors.. :.. Personlighed og informationsadfærd.. En introduktion til et forskningsområde.. Peter Ingwersen og Kalervo Järvelin:.. Informationssøgning set i det Integrerede Kognitive Forskningsperspektiv.. Nils Pharo:.. Småstegs søkeprosesser: hvordan disjointed incrementalism kan benyttes for å forstå informasjonssøkeatferd.. Lennart Björneborn:.. Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske  ...   diskussion af adfærdsforskning contra praksisforskning.. 4.. 2, udgivet december 2008.. © Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole.. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.. Laura Skouvig.. Marianne Lykke Nielsen.. Illustrationer til dette nummer:.. Bruno Kjær, De Lyttende.. Foto: Niels Fabæk.. Opdateret 07-01-2009..

  Original link path: /2008/nr2/Nr2_2008.htm
  Open archive

 • Title: Nr.1 / 2011
  Descriptive info: 1, 7.. Birger Hjørland:.. Kompetencer i forskningsbibliotekerne i historisk og aktuel belysning.. Udviklingsbehov i perspektiv af digitaliseringen.. Åse Hedemark.. Förändrade föreställningar om folkbibliotek?.. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier från 1970 till och med 2009.. Martin Dyrbye:.. På sporet af den nye medietid.. Lyde og mislyde i 1920’ernes folkebiblioteker.. Anmeldelse af Birger Hjørland:.. På vej mod en kritisk bibliometri.. 1, udgivet august 2011.. Nils Sloth.. Opdateret 15-09-2011..

  Original link path: /2011/nr1/Nr1_2011.htm
  Open archive


 • Archived pages: 26