www.archive-dk-2013.com » DK » I » INTERAKTIONSDATABASEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Descriptive info: .. Forside.. Begrebsforklaringer.. Interaktionsdatabasen.. dk.. Hvem står bag.. Dit ansvar.. Spørgsmål og svar.. Kontakt.. Klik på et bogstav for at se de begreber, der er forklaringer til.. A.. ACE-hæmmere.. : Gruppe af lægemidler, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt.. Antacida.. : Fællesbetegnelse for syrebindende stoffer, anvendes til at neutralisere syreindholdet i mavesækken.. Atrioventrikulært blok (AV-blok).. : Hæmmet eller ophævet impulsledning mellem hjertets for- og hjertekamre.. AUC.. : Arealet under plasma-koncentrationskurven, der betegner hvor meget af stoffet, der absorberes/indoptages.. B.. Beta-1-blokade.. : Ønsket virkning af f.. eks.. øjendråber med timolol > øget beta-1-blokade betyder, at blodtrykket falder (hvilket er meningen).. Biotilgængelighed.. : Optagelighed.. Den del af stoffet, der optages i organismen.. Bredspektret middel.. : Et middel, der er virksomt overfor flere forskellige bakterier.. C.. Clearance.. : Volumen blod, der fuldstændig renses for et lægemiddel per tidsenhed.. Når A nedsætter clearance af et lægemiddel bliver det længere tid i kroppen.. max.. : Den maksimale koncentration i blodet som et lægemiddel opnår indenfor et doserings-interval.. CYP P450.. : Et enzymsystem, oftest leverenzymer, der omsætter lægemidler.. F.. Fald i clearance.. : Lægemidlet tager længere tid at få renset ud af kroppen.. H.. Halveringstid = t.. 1/2.. : Fluconazol forlænger halveringstiden 2-3 gange og dermed virkningstiden.. Hypertension.. : Forhøjet blodtryk.. Hypoglykæmi.. : Ekstremt lavt blodsukker.. Hypotension.. : For lavt blodtryk.. Hypothyreose.. : (Medfødt) lavt stofskifte, som følge af medfødt nedsat dannelse af skjoldbruskkirtelhormon.. Hypothyroidisme.. : For lavt stofskifte.. I.. Inducerende lægemiddel.. : Et inducerende lægemiddel er et, der øger omsætningen af et andet, dvs.. det andet lægemiddels virkning bliver svækket hurtigere.. Induktion.. : Øget omsætning af et lægemiddel ved samtidig gentagen indgift af et andet lægemiddel.. INR (værdi) = skal ligge mellem 2,0-3,0.. : Blodprøve/målinger – blodets størkningsevne.. Iskæmi.. : Dårlig iltning af blodet.. K.. Kasuistikker.. : Lægeskrifter, der beskriver typiske kliniske problemstillinger.. L.. Lipidsænkende lægemidler.. : Lægemidler, der sænker visse af blodets fedtstoffer – kolesterolsænkende.. M.. Metabolisme (metabolit).. : De biokemiske forbindelser som indgår i cellernes stofskifteprocesser.. Metronidazol.. : En række tilstande hvor øget sekretion af hormoner fra skjoldbruskkirtlen medfører forhøjet stofskifte.. P.. Pustulare eruptioner.. : Udbrud; bruges især om fremkomst af udslæt med pusholdige blærer på huden.. R.. Renal.. : Nyre(funktion).. Respirationsdepression.. : Nedsat åndedrætsfunktion.. S.. Serotoninsyndrom eller serotonint syndrom.. : Symptomerne er muskelrykninger, skælven, kvalme, diarré, sved og forvirring.. Serum(koncentration).. : Serum er en del af blodet.. Serumkoncentration angiver, hvor meget af lægemidlet, der er i blodet.. Sinus Arrest.. : Forstyrrelser i hjerterytmen.. T.. Torsades de pointes.. : Irritation i hjerteventriklen.. V.. Vasokonstriktion.. : Sammentrækning af kar.. Luk hjælpetekst.. Formålet med Interaktionsdatabasen er at gøre behandlingen med lægemidler mere effektiv og sikker, og fremme kvaliteten i patientbehandlingen, herunder bidrage til rationel farmakoterapi.. Det har været til hensigt at udvikle et redskab, der er let at anvende i den kliniske hverdag og, hvor der på højt fagligt niveau er skabt konsensus om rekommandationer og beskrivelser af lægemiddel-lægemiddel-interaktioner.. Etableringen af Interaktionsdatabasen var et fælles projekt mellem Danmarks Apotekerforening, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Lægemiddel Information A/S og Institut for Rationel Farmakoterapi.. En projektleder og 2 farmaceuter stod for opbygningen af databasen bistået af et fagligt videnskabeligt udvalg.. Desuden har det været tilknyttet eksperter indenfor forskellige fagområder.. Opbygning stod på fra 2001 til 2003.. Lægemiddelstyrelsen overtog i december 2003 driften og vedligeholdelsen af databasen.. Vær opmærksom på, at alle anbefalinger på Interaktionsdatabasen.. dk er vejledende.. Hjemmesiden giver desuden ikke oplysninger om bivirkninger ved hvert enkelt præparat.. Her henviser vi til indlægssedlen i det enkelte præparat eller til.. Lægemiddelstyrelsens produktresuméer.. Der kan forekomme bivirkninger, du ikke kan finde informationer om her.. Dem vil vi opfordre dig til at indberette til Lægemiddelstyrelsen.. Det kan du gøre på:.. Skema til indberetning af bivirkninger.. Vejledning til indberetning af bivirkninger.. 1.. Hvilke interaktioner kan du finde?.. I denne database er "lægemiddel-interaktion" defineret som en ændring i enten farmakodynamikken og/eller farmakokinetikken af et lægemiddel forårsaget af samtidig behandling med et andet lægemiddel.. Interaktionsdatabasen beskriver ikke additiv virkninger ved indgift af to eller flere lægemidler samtidig.. Andre faktorer, som interagerer med eller ændrer lægemiddelvirkningen så som næringsmidler (fx fødemidler og kosttilskud) og nydelsesmidler (fx alkohol), er ikke medtaget.. Lægemidler uden systemisk effekt er ligeledes ikke medtaget i databasen.. 2.. Hvorfra stammer data i interaktionsdatabasen?.. Interaktionsdatabasens primære evidensgrundlag er offentligt publicerede, peer-reviewed original interaktionslitteratur (kliniske studier udført på mennesker og kasuistikker) publiceret i PubMed og Embase.. 3.. Hvilke oplysninger kan jeg finde i databasen?.. Interaktionsdatabasens indhold er struktureret efter vurdering af original litteratur på 5.. ATC-niveau, dvs.. på stof-stof-niveau, samt angivelse af en rekommandation.. I interaktionsdatabasen er der for gennemsigtighed og transparens medtaget  ...   interaktionsdatabasen.. 10.. Hvilke lægemidler kan jeg ikke finde information om?.. Interaktionsdatabasen omhandler ikke kosttilskud, vacciner, parenteral ernæring, elektrolytvæsker, lægemidler uden systemisk effekt og priktest (ALK).. 11.. Kan jeg slå andet end lægemidler op?.. Ja, du kan slå både lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte frugtjuice op.. 12.. Hvad er naturlægemidler?.. Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler, der typisk indeholder tørrede planter eller plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende bestanddele.. Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen".. Naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden de må sælges.. 13.. Hvad er stærke vitaminer og mineraler?.. Stærke vitaminer og mineraler er en gruppe lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitamin eller mineral er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker.. Stærke vitaminer og mineraler kan kun godkendes til at forebygge og helbrede såkaldte mangeltilstande (og altså ikke til at behandle sygdomme).. Stærke vitaminer og mineraler må kun sælges i Danmark, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.. 14.. Kan jeg søge på mere end to slags lægemidler/indholdsstoffer?.. Ja, du kan søge på så mange lægemidler/indholdsstoffer, du ønsker samtidig.. Det gør du ved at bruge søgeboksen til højre på forsiden med overskriften ”Søg på flere præparater i kombination”.. Her kan du tilføje flere felter med knappen nederst.. Hvis du søger på kombinationer med mere end to slags lægemidler/indholdsstoffer, skal du være opmærksom på, at du ikke kun får ét resultat, men et antal 1+1 kombinationer.. Et eksempel: Hvis du søger på samtidig brug af en p-pille, et blodtrykssænkende lægemiddel og et sovemiddel, får du 3 mulige resultater:.. A: kombinationen af p-pille og blodtrykssænkende lægemiddel.. B: kombinationen af p-pille og sovemiddel.. C: kombinationen af blodtrykssænkende lægemiddel og sovemiddel.. Du får de 1+1 kombinationer, der er videnskabeligt undersøgt.. 15.. Hvorfor får jeg ikke det hele med når jeg printer?.. Det er desværre sådan, at hvis du anvender Internet Explorer 6.. 0, sker der en fejl, når du printer, så ikke hele siden bliver printet.. Vi kan desværre ikke rette fejlen, men du kan løse problemet ved at vælge landscape under indstillinger, når du printer.. 16.. Skal jeg skrive dosis eller interval efter præparat/indholdsstof når jeg søger?.. Nej, du skal ikke angive dosis (500mg paracetamol) eller interval (2xdaglig), når du skal søge på et præparat eller indholdsstof.. Det er kun selve præparatnavnet eller navnet på indholdsstoffet, du skal skrive.. Vælg eventuelt bare navnet fra listen.. 17.. Hvorfor kan jeg ikke søge på præparatnavn for naturlægemidler?.. Det er desværre sådan, at der indtil videre kun kan søges på indholdsstof, når det gælder naturlægemidler.. Vi arbejder på at finde en løsning på dette problem.. Hvis du ikke kender indholdsstoffet i det præparat, du anvender, så se eventuelt på.. denne liste over naturlægemidler.. 18.. Hvordan kan det være, at jeg får et resultat med flere indholdsstoffer?.. Dette sker, når du søger på et kombinationspræparat.. Når du søger på et kombinationspræparat, får du præsenteret et resultat for hvert af disse indholdsstoffer.. 19.. Hvorfor får jeg kun en interaktion, når jeg søger på flere præparater/indholdsstoffer?.. Indholdet i databasen er resultatet af grundige vurderinger af videnskabelige artikler og konklusioner fra humane forsøg.. Hvis du kun får én interaktion på trods af, at du har indtastet flere præparater eller indholdsstoffer, er det, fordi der endnu ikke er beskrevet interaktioner af de andre indholdsstoffer i den videnskabelige litteratur.. 20.. Hvor kan jeg læse mere om interaktionsdatabasen?.. På.. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.. samt.. Aagaard, L; Kristensen, MB.. Den nationale Interaktionsdatabase.. Ugeskr Laeger 2005;167:3283-6.. Lægemiddelstyrelsen.. Axel Heides Gade 1.. 2300 København S.. Email:.. interaktion@dkma.. Tlf.. nr 44 88 97 57.. På Interaktionsdatabasen.. dk kan du søge på samtidig brug af lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og grapefrugtjuice.. Du kan søge på enten navn eller indholdsstof.. Hvis du gerne vil søge på ét præparat eller indholdsstof og se, hvilke andre det valgte bliver påvirket af.. Navn på præparat eller indholdsstof:.. Hvis du gerne vil søge på flere præparater eller indholdsstoffer og se, hvordan de påvirker hinanden.. Navne på præparater/indholdsstoffer:.. Sådan gør du.. Du kan søge på enten præparatets navn eller indholdsstof – uanset om du søger på det ene eller det andet, vil det altid være indholdsstofferne, du ser.. Du kan foretage en enkelt søgning, hvor du får alle kombinationer med ét præparat – eller du kan lave en udvidet søgning, hvis du vil tjekke, hvordan to eller flere præparater påvirker hinanden.. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 Kbh S Tlf.. 44889757..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /Default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Descriptive info: Hjælp til at bruge Interaktionsdatabasen.. Foretag ny søgning..

  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=1
  Open archive

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=4
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=5
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Interaktionsdatabasen.dk
  Original link path: /ShowHelp.aspx?Show=6
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 8