www.archive-dk-2013.com » DK » T » TAASINGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Taasinge Elementer
  Descriptive info: .. Taasinge Elementer.. Præfabrikerede elementløsninger er under konstant udvikling og tilpasses de mest krævende energikrav i lavenergiklasse 2010, 2015 eller 2020.. De nye.. lavenergikonceptløsninger.. anvendes bl.. a.. i AlmenBolig+ projekter i et system af højisolerende facader, dæk, lejlighedsskel og tag og hvor facaderne leveres med en høj færdiggørelsesgrad med præmonterede vinduer mv.. Præfabrikerede Taasinge-elementer til.. energirenovering.. anvendes typisk:.. - når den gamle facade skal.. udskiftes.. - når de dårligt isolerede beton-.. facader.. fra 60´erne og 70´erne.. skal.. renoveres.. - når taget skal udskiftes til en ny.. højisolerende konstruktion eller.. - når taget skal udnyttes til en helt.. ny.. tagetage med nye tagboliger.. ovenpå.. de eksisterende.. Til de klassiske anvendelsesområder omkring.. industribygninger, idrætshaller.. o.. l.. har vi også tilpasset de  ...   2015 er vi i fuld gang med at renovere 544 rækkehuse i Albertslund.. Rækkehusene skal renoveres for at fremtidssikre boligerne og give dem en tidssvarende energistandard.. Opgaven inkludere en komplet renovering af tag og facade samt tilbygning af karnapper med store glaspartier i stueetagen.. Renoveringen betyder også, at boligerne bliver udvidet fra 90 til 106 m2.. Opgaven udføres i samarbejde med hovedentreprenøren MTHøjgaard, hvor senior tilbudsberegner Erik Lindgren udtaler:.. "Taasinge Elementer kan sammenholde økonomi og teknik i et spil.. Det betyder, at vi kan være sikre på, at økonomien holder ele vejen igennem, samtidig med at vi har de mest kompetente sparringspartnere".. +45 62 22 54 55.. taasinge@taasinge.. dk.. Afd.. Taasinge.. Bjernemarksvej 54.. DK-5700 Svendborg.. Hampen.. Palsgaardvej 5.. DK-7362 Hampen..

  Original link path: /cms/page280.asp
  Open archive

 • Title: Facader - typeoversigt
  Descriptive info: Facader - typeoversigt.. Taasinge facadeelementer anvendes både til nybyggeri og renovering og i stigende grad til energirenoveringsopgaver, f.. eks.. udenpå eksisterende betonsandwichfacader med dårlig isolering og kuldebroer, eller når de gamle udtjente facadepartier skal udskiftes til nye tidsvarende isoleringsstandarder.. Facadeelementerne kan udføres som "lavenergifacader" med U-værdier ned til 0,08 W/m2K.. Taasinge Facadeelementer "skræddersys" til den aktuelle byggesag, så kontakt Taasinge, hvis der ønskes nærmere information om de mange muligheder.. F.. kan vinduer og døre med fordel præmonteres fra fabrik.. Taasinge står altid til rådighed med hjælp og vejledning fra projekteringsfasens start.. Den vigtigste kvalitetssikring sker når kravene opstilles og løsningerne vælges.. Nedenstående bringes en kort oversigt over hovedtyperne med en kort beskrivelse af opbygning og egenskaber.. Type.. Illustration.. Opbygning.. Statik.. Brand.. Lyd.. Varme.. U-værdi.. Anvendelse.. F-1.. "Regnskærm".. ventilation.. 9mm impr.. gips.. træribber/.. mineraluld.. PE-folie.. træbeton ol.. Se alternativer.. nedenstående.. Ikke bærende.. Spænd.. 7,20m.. vandret mellem søjler, rammer eller vægge.. Mulig.. EI30/EI60.. (BD30/60-.. adskillende).. Overflade.. K.. ¹10B-s1,do.. (klasse 1).. Ækv.. abs.. 0,85 dB.. m.. træbeton.. Rw ca.. 40dB.. 0,40-.. 0,10.. Produktions-.. lagerhaller.. Sportshaller.. mv.. F-2.. "Regnskærm".. træribber/.. gips o.. evt.. 45mm.. krydslægte.. Bærende.. lodret mellem.. fundament/ etagedæk.. /tag.. REI30/REI60.. ² 60.. A2-s1,do.. (BD60+).. klasse 1.. 0,08.. Boliger Tagboliger Institutioner Skoler Kontorer Produktion mv.. F-3.. ventilation.. 8 mm fibercement.. special-folie.. Vandret eller lodret.. Ikke bærende monteret på bagvæg.. BS bagvæg.. Rw 50dB.. 0,20-.. 0,15.. Forsatsvæg til beton-/letbeton bagmur Renovering.. og nybygn.. af facader.. F-4.. tyndpudssystem.. på ex.. 50-100.. mm Rockwool.. fibergips/plywood.. mineraluld.. Fugefri tyndpuds-systemer kan.. alternativt udførs på ventileret specialplade.. Vandret eller lodret.. Bærende mulig.. (BD30/60).. ²60.. BD30, BD60, BD60+ mulig.. Boliger Tagboliger Institutioner Skoler Kontorer.. ELEMENTOPBYGNING.. Taasinge facadeelementer er opbygget af bærende træribber, isoleret og beklædt både indvendig og udvendig.. Efter montagen kompletteres på byggepladsen med en udvendig "regnskærm"/ facadebeklædning og evt.. supplerende indvendig beklædning.. Facadeelement med præmonteret "regnskærm" af Rocklet.. Facadebeklædning - "regnskærm".. Taasinge facadeelementer afsluttes normalt på byggepladsen med en udvendig, ventileret regnskærm efter 2-trins tætningsprincippet.. Den lodrette ventilationsspalte skal normalt være min.. 0,3% af facadearealet.. Regnskærmen kan være af:.. - profilerede metalplader.. - plane plader (eternit ol.. ).. - metalkassetter.. - træbeklædning.. - glas el.. lignende.. Beklædningen monteres typisk på trykimprægneret forskalling, der evt.. kan færdigmonteres fra fabrik, tilpasset det aktuelle projekt.. Træbeklædning kan i visse tilfælde præmonteres fra fabrik.. Etagehøje faceelementer type F-2 kan endvidere anvendes som bagmur for en halvstens skalmur.. Vindtæt afdækning.. Til beskyttelse og tætning af konstruktionen monteres en vindtæt, vandafvisende og diffusionsåben afdækning på elementernes udvendige side.. Den består normalt af en 8 mm fibercementplade, men andre diffusionsåbne pladematerialer kan  ...   udføres da kraftoverførende iht.. DS 413.. Gipsplader kan ligeledes under visse konditioner anvendes skive-stabiliserende.. Forankringer.. Elementerne kan fastgøres til alle typer bærende konstruktion både af beton, stål og limtræ.. Forankring til stål sker normalt gennem påsvejste pinbolte i vederlangssamlinger eller ved vinkelbeslag til skudsømning.. Til beton anvendes ankerbolte eller inserts, mens forankringen til limtræ udføres med søm/sømbeslag eller skruer.. Færdig facade med præmonterede vinduer, døre og tilsætninger, - klar til indvendig malerbehandling.. Åbninger.. Udsparringer til døre, porte og vinduer indbygges i elementerne i størrelse og form efter de aktuelle behov.. Siderne i åbninger udføres normalt af høvlet træ i fuld elementtykkelse.. Det giver gode forankrings- og tætningsmuligheder ved montering af døre og vinduer, som i stigende grad monteres på fabrik og i mindre grad på byggepladsen.. VARMEISOLERING.. Isoleringen udføres normalt af mineraluld, der tilpasses i tykkelse efter den ønskede U-værdi.. fra.. :.. 0,25 - 0,10 W/m²K.. U-værdi/ca.. isoleringstykkelse:.. U = 0,20/190-200 mm.. U = 0,15/270-280 mm.. U = 0,12/330-340 mm.. U = 0,10/380-420 mm.. Taasinge elementer isoleres altid med materialer, der er certificeret og for mineraluld er det efter EN13162.. FUGT.. Lette træbaserede facadeelementer med de viste principopbygninger kan anvendes i de gængse fugttekniske anvendelsesområder, rumklimaklasse 1 og 2.. når den indvendige dampbremse udføres lufttæt og den udvendige "regnskærm"/ facadebeklædning monteres med bagvedliggende lodret ventilationsspalte.. Det er vigtigt at sikre tæthed og kontinuitet i dampspærren ved samlinger med tilstødende bygningsdele.. Facadeelementerne kan også med mindre modifikationer anvendes i rumklimaklasse 3, f.. svømmehaller ol.. hvor bl.. korrosionsfrie beslag mv.. er påkrævet.. I facadeelementer vil der i vinterhalvåret normalt ske en forskydning af fugtbalancen mod den udvendige side.. Dette kan medføre en mindre udadrettet krumning, som normalt er beskeden og uden betydning.. Ved tilslutning af skillevægge og lignende, bør der dog tages hensyn hertil.. LYD.. Med indvendig overflade af f.. træbeton bidrager Taasinge facadeelementer væsentlig til lydabsorptionen inde i bygningen.. Det har særligt betydning i sportshaller, produktionslokaler og undervisningslokaler.. Fig.. 1: Lydabsorptionskoefficient i.. h.. t.. ISO/R/354.. for Taasinge elementer med 25 mm træbeton, dampbremse og 100 mm mineraluld.. Over for ekstern støj (f.. fra trafik ol.. ) vil facadeelementernes luftlydisolation typisk være i lydklasse ca.. 40 dB.. Er der krav eller ønsker om større luftlydisolation, kan dennes øges med supplerende gipspladebeklædning.. BRAND.. Indvendige og udvendige overflader kan udføres af klasse 1 eller klasse 2 beklædning efter ønske/behov.. Brandmodstandsevnen kan efter ønske/behov opbygges til at opfylde kravene til BD30, BD60 eller BD60+ konstruktioner med brandbeskyttelsessystem.. For mere detaljeret information om de bygningsfysiske forhold henvises til afsnit om projektering.. Se.. her.. !..

  Original link path: /cms/page419.asp
  Open archive

 • Title: Søgning
  Descriptive info: Søgning.. Søgeresultater:..

  Original link path: /cms/searchResult.asp
  Open archive

 • Title: Taasinge Elementer
  Descriptive info: Taasinge Elementer.. TAASINGE TRÆ A/S Bjernemarksvej 54 5700 Svendborg Tlf: (+45) 6222 5455 Fax: (+45) 6222 5964..

  Original link path: /cms/print.asp?pageid=280
  Open archive

 • Title: Taasinge Træ
  Descriptive info: Luk vinduet..

  Original link path: /cms/popups/showPic.asp?image=uploads/images/pic1294_big.jpg
  Open archive

 • Title: Taasinge Træ
  Original link path: /cms/popups/showPic.asp?image=uploads/images/pic1297_big.jpg
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Taasinge Træ
  Original link path: /cms/popups/showPic.asp?image=uploads/images/pic1296_big.png
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Taasinge Træ
  Original link path: /cms/popups/showPic.asp?image=uploads/images/pic1238_big.jpg
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Varmeisolering - energiforbrug
  Descriptive info: Varmeisolering - energiforbrug.. Med Bygningsreglementet BR10 indføres nye skærpede krav til energibestemmelser.. Ændringerne skærper generelt reglerne for, hvor meget energi bygninger må forbruge og hermed også kravene til isoleringstykkelserne i klimaskærmen, bygningernes tæthed mm.. Taasinge tag- og facadeelementer tilpasses individuelt til de aktuelle isoleringsbehov.. U-værdier dokumenteres på grundlag af DS418, 6.. udgave: Beregning af bygningers varmetab.. Generelt.. I BR2010 er der i forhold til det gamle reglement sket vigtige ændringer.. til kapitel 7: Energiforbrug omfattende bl.. :.. Energirammerne skærpes med ca.. 25% i forhold til nuværende BR2008 svarende til at den gamle lavenergi- klasse 2 nu er standard.. Der indføres energiramme- krav til bygninger opvarmet fra 5 - 15 grader.. Krav til U-værdier, linietab og transmissionstab skærpes i nybyggeri.. Der indføres skærpede krav til U-værdier for tilbygninger og ombygninger.. Der indføres en ny lavenergiklasse 2015, som er skærpet yderligere ca.. 25% i forhold til de nye krav og stort set svarende til den gamle lavenergiklasse 1.. Lavenergiklasse 2015 forventes at blive lovkrav i 2015.. I lavenergibygninger skærpes krav til lufttæthed fra 1,5 til 1,0 l/s pr.. m2 opvarmet etageareal v.. 50 Pa.. Hovedkravene i BR2010 fremgår af fig 1, 2 og 3.. U.. dover kravene til energirammen og klimaskærmens U-værdier må det samlede.. varmetab ved transmission gennem klimaskærmen ikke overstige de i fig.. 3 viste niveauer.. Disse krav skærpes, som det fremgår, med yderligere 1 W/m² i lavenergiklasse 2015.. Bemærk, at kravene til bygningers maksimale transmissionstab gennem klimaskærmen (ekskl.. vinduer og døre) fører til  ...   mv.. opvarmet.. 15°C.. Energiramme:.. 52,5+1650/A kWh/m²/år.. 0,10 Ydervæg: U.. Kontorer, institutioner.. skoler mv.. ikke omfattet af ovenstd.. 71,3+1650/A kWh/m²/år.. 0,13 Ydervæg: U.. 0,17.. Lavenergibygning -kl.. 2015:.. Boliger, kollegier, hoteller:.. Kontorer, institutioner, skoler mv.. 30+1000/A kWh/m²/år.. 41+1000/A kWh/m²/år.. 0,08 Ydervæg: U.. 0,09 Ydervæg: U.. Renovering/tilbygning.. alle bygn.. kategorier.. 2: Lovkrav til max.. energiforbrug/U-værdier i BR2010.. A angiver det opvarmede etageareal.. Anbefalede U-værdier i W/m²K er Taasinges forslag.. Lavenergiklasse 2015 er ikke krav, men klassifikationsmuligheder.. § Nybyggeri.. Standardklasse.. Max.. transmissionstab.. W/m².. Lavenergiklasse 2015.. transmissionstab.. 1 etage.. 5.. 4.. 2 etager.. 6.. 5.. 3 og flere etager.. 7.. 3: Krav til transmissionstab.. Isoleringstykkelser.. Med de nye energibestemmelser er der stor frihedsgrad til at jonglere med isoleringsevnen af de enkelte bygningsdele.. Med Taasinge elementer er det ofte en fordel at øge isoleringstykkelsen/reducere U-værdien, fordi ekstra isoleringstykkelser kun medfører en beskeden merpris.. Isoleringstykkelsen og dermed konstruktionstykkelsens afhængighed af U-værdien afhænger primært af isoleringsmaterialets lambda-værdi, af skeletkonstruktionen/træ-procenter og af beklædningsmaterialernes bidrag til isolansen.. Sammenhængen for Taasinges facadeelementer er illustreretaf på fig.. 4.. Omtrentlige isoleringstykkelser ved typiske U-værdier fremgår af fig.. Isoleringsmaterialer.. Taasinge elementer isoleres altid med materialer, der er certificeret efter EN13162.. 4: Eksempel på facadeelementers isoleringstykkelse ved forskellige U-værdier og principopbygning.. Bygningsdel.. Konstruktion/.. elementtype.. U-værdier W/m²K.. Ca.. isolerings-tykkelse mm.. Tag.. 0,20 (min.. 0,1.. 0.. 195-220.. 265-290.. 335-360.. 385-410.. 460-485.. 0,30 (min.. 120-145.. 145-170.. 195-220.. 360-410.. 5: U-værdier og ca.. isoleringstykkelser.. Ingen bygningsdel må isoleres dårligere end minimumskravet (parantes).. Se desuden de enkelte produktafsnit for nærmere specifikation af opbygninger og totaltykkelser..

  Original link path: /cms/page341.asp
  Open archive

 • Title: Facader - typeoversigt
  Descriptive info: Facader - typeoversigt..

  Original link path: /cms/print.asp?pageid=419
  Open archive

 • Title: Taasinge Træ
  Original link path: /cms/popups/showPic.asp?image=uploads/images/pic1047_big.jpg
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 33